ࡱ> =?<_'bjbj4.bb @@$ _ a a a a a a $"%n ! _ _ V#@*mc K 0 ox%%%d t %@% e:Na temelju lanka 10. Odluke o ~upanijskim nagradama ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 6/02 , 4/04, 9/21016), Odbor za dodjelu ~upanijskih nagrada Po~eako-slavonske ~upanije raspisuje JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu ~upanijskih nagrada Po~eako-slavonske ~upanije I. Pozivaju se fizi ke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu ~upanijskih nagrada Po~eako-slavonske ~upanije. II. Nagrade Po~eako-slavonske ~upanije su: Nagrada za ~ivotno djelo Godianja nagrada i Povelja zahvalnosti Po~eako-slavonske ~upanije III. Nagrade Po~eako-slavonske ~upanije su javna priznanja koja Po~eako-slavonska ~upanija dodjeljuje za zna ajna postignua i doprinos razvitku i ugledu Po~eako-slavonske ~upanije na podru ju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja, tehni ke kulture, tjelesne kulture, aporta, prostornog ureenja i zaatite okoliata te drugih podru ja druatvenog ~ivota. IV. Godianja nagrada dodjeljuje se pojedincima, djelatnim skupinama, tvrtkama, ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim subjektima za osobit doprinos i rezultate postignute u prethodnoj godini, a koji ~ive ili djeluju na podru ju Po~eako-slavonske ~upanije. V. Nagrada za ~ivotno djelo dodjeljuje se pojedincima iji je stvarala ki put zaokru~en te za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog zna aja za razvitak odreenog podru ja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja zna ajan doprinos razvitku odreene djelatnosti te trajno dobro Po~eako-slavonske ~upanije. Nagrada se ne mo~e dodijeliti dr~avnim, ~upanijskim, gradskim i opinskim dru~nosnicima za ostvarenja postignuta na tim du~nostima dok tu du~nost obnaaaju. VI. Povelja zahvalnosti Po~eako-slavonske ~upanije dodjeljuje : < > T V Lhnpvx  h!r!\%^%(&*&&񹪹Ńzqʼnk h<CJh hvEYCJ hvEY5aJU hvEYaJh hq1CJhkKhvEYCJh1thvEYCJOJQJaJhZhvEYCJOJQJaJhvEYCJOJQJaJ hq1CJ hq15 hq15CJhkKhq15CJhkZhq15CJaJhq1 hvEYCJhkKhq1CJ* < > D F : B D T V ` $`a$gdq1$a$gdq1 & FdgdvEY d`gdq1 $da$gdq1 dgdq1$d`a$gdq1Hfhjlpx(X d^gdq1 & F)d^)gdq1 dgdq1 $da$gdvEY dgdvEY$d`a$gdtKo$a$gdq1$a$gdq1se fizi kim i pravnim osobama, za zapa~ene aktivnosti u promicanju ugleda }upanije, te naro ite uspjehe na svim podru jima gospodarskog i druatvenog ~ivota od zna aja za }upaniju VII Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadr~avati: za pojedince: - ~ivotopis kandidata - tijek njegova rada - posebni uspjesi sa stru nim ocjenama - temeljito obrazlo~enje. b) za ustanove, tvrtke i udruge: - osnovni podaci - sadr~aj djelovanja i rezultati - temeljito obrazlo~enje sa stru nim i drugim ocjenama. VIII. Ako pojedini prijedlog za dodjelu nagrade nije potpun ili ne sadr~i dovoljno elemenata za odlu ivanje, Odbor mo~e od predlaga a zatra~iti dopunu prijedloga. IX. Prilikom ocjenjivanja vrijednosti postignua kandidata predlo~enih za nagrade cijenit e se: da su rezultati najbolji na podru ju Po~eako-slavonske ~upanije, a nadprosje ni u odnosu na istovrsne na dr~avnoj razini da su rezultati plod zalaganja lanova organizacije ili pojedinca, a ne posebno povoljnog polo~aja uvjetovanog drugim imbenicima da ostvareni rezultati pridonose razvitku grane djelatnosti i opem napretku sredine u kojoj su ostvareni te Po~eako-slavonskoj ~upaniji u cjelini. X. Nagrade e biti dodjeljene na sve anoj sjednici Po~eako-slavonske ~upanije u povodu Dana ~upanije. XI. Prijedloge u pisanom obliku treba dostaviti najkasnije do 20. velja e 2017. godine na adresu: Po~eako-slavonska ~upanija TAJNI`TVO Odbor za dodjelu ~upanijskih nagrada }upanijska 7 34 000 Po~ega .V " $ f!h!v!x!4"&#{ & Fdgdq1$8d^8a$gdq1HPd^H`Pgdq1 $da$gdq1$d^a$gdq1$d^a$gdq1 $da$gdq1 dgdq1 d^gdq1&#*$R%T%Z%\%$&&&.&0&&&&('<''''''''gdq1 $da$gdq1 $da$gdq1 dgdq1 & Fdgdq1&&&&&&&&&&('<'''''ÿh7zhq1 hq15CJ htKo5CJh hq15CJ hq1CJ htKoCJh hq1CJ hW>XCJ hqCJ21h:pq1. A!"#$% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHN`N q1Normal dCJPJ_HaJmH sH tH >A > Zadani font odlomkaViV Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa N@N EUTekst balon iaCJOJQJ^JaJ`@` vEY Odlomak popisa ^m$CJOJPJQJ^JmHsHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .&' &#' 8@0( B S ?w|}  !)*47ABHIQSUV^_fgijnoyzV ] efkt*++  R T V ] a b efkt*++  S T a b !e ;h//7mk)^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHi^i`OJQJ^Jo(hHo9^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.)^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(i^i`OJQJ^Jo(o 9^9`OJQJo( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(!e;h/7mц@Jp xqUELOW>XvEY]tKo8<EU7z}i"3q1 @ ``UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ Calibri5. .[`)Tahoma?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qJkQJkQHZ' !24 2QHX ?q12!xx Na temelju lanka 10BrankaKorisnik  Oh+'0X   ,8@HPNa temelju lanka 10BrankaNormal Korisnik2Microsoft Office Word@F#@0Y.@\{m@\{m ՜.+,0< hp Poeko-slavonska Na temelju lanka 10Na temelju lanka 10 NaslovTitle !"#$%&'()*+-./012356789:;>Root Entry FVm@1Table&WordDocument4.SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84CompObj} F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q