ࡱ> Xbjbj 400sssssd4J#%%%%%%$6؜|I]sIssT"T"T"ss#T"#T"T"bCx?RrÊV0TH TTs#T"IIN!T0 9: Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije (u nastavku teksta: Povjerenstvo), povodom objavljenog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapoaljavanje, Podru na slu~ba u Po~egi i web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije, te Oglasnoj plo i istoga tijela, u periodu od 15. rujna 2016. do 23. rujna 2016. godine, o b a v j e a t a v a k a n d i d a t e da e se pisano testiranje za polaznike stru nog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Po~eako-slavonska ~upanije, odr~ati dana 5. listopada 2016. godine (srijeda), s po etkom u 08,00 sati, u Velikoj ~upanijskoj vijenici Po~eako-slavonske ~upanije, }upanijska 7, 34000 Po~ega. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva i ne nalazi se na popisu za testiranje, dostavit e se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni poziv. Nakon obavljenog pisanog testiranja Povjerenstvo e utvrditi rezultate testiranja, te kandidate koji su zadovoljili na pisanom testiranju pozvati na razgovor (intervju), nakon ega e formirati rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu (I. i II. dio). Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju, smatra se da su povukle prijavu na javni poziv. Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva, nalazi se u nastavku ove obavijesti. P o v j e r e n s t v o U Po~egi, 28. rujna 2016. Testiranje kandidata za sljedea radna mjesta: Administrativni tajnik/tanica ~upana 2 polaznika/polaznice Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.VALENTINA UK2.JASMINA SAJFERT3.JOSIP BENI4.SANJA PLE`A5.VANESA GORJANC6.IVANA KOLOMAZ7.MARTINA `TETI8.MIHAELA `ULC9.IVAN SVJETLI I10.MAGDALENA BLA}EVI11.MARIJA KRESOVLJAK12.MAJA ALBERT13.IVANA GOGI14.ANDREA BOLI PAVELI15.NIKOLINA PETROVI16.ANA `KORVAGA17.JOSIP DIO`I18.   " & 0 8 : V 6 D | 驞|rh^hrh4aJmHsHhPIaJmHsHhyoaJmHsHh^/aJmHsHhd#aJmHsHhyhy5aJmHsHh5aJmHsHhyh5aJmHsHh"aJmHsHhdeaJmHsHhFaJmHsHh^S?aJmHsHhqaJmHsHhyhaJmHsHhCJmHsH$P R T V "8:<STU $`a$gd&ZC$d`a$gdd dgd $da$gd $da$gd$d`a$gd$a$gdL  ( 6 8 l n r "\jD8:<U`aqrڹ}wqh_RHRHhgjaJmHsHhyh&ZCaJmHsHhhaJhyhaJ haJ h^jaJ hGyaJhyhaJhyhdaJmHsHhe/%aJmHsHhe/%5aJmHsHh^j5aJmHsHh*5aJmHsHhw5aJmHsHhde5aJmHsHhJ5aJmHsHhyh5aJmHsHhyhaJmHsHrs{)NOP󾴤tdtTDhdehd5>*CJmHsHhdehy5>*aJmHsHhdehGy5>*aJmHsHhdehn5>*aJmHsHhdehgj5>*aJmHsHhdehd5>*aJmHsHhdehgj5>*CJmHsHhdCJmHsHhyhaJmHsHhnaJmHsHhVgaJmHsHhgjaJmHsHh3aJmHsHhyh&ZCaJmHsHOQR68:$ $$Ifa$gdGyd7$8$H$gdw)$ & F)d7$8$H$a$gd*F$a$gd# $a$gdL$^`a$gd$a$gd $da$gdy $da$gddPn&(.0468:dhzŻ汧yjyjyjy[Lh\H5>*CJaJmHsHhw5>*CJaJmHsHhw)5>*CJaJmHsH"hlhl5>*CJaJmHsHh^j5>*CJaJmHsHhnhgjaJmH sH hoaJmH sH hJaJmH sH h;1aJmH sH hdeaJmH sH hwaJmH sH hyhyaJmH sH hyhaJmH sH hhCJmHsH $>RTV\vxյyi]PF9h)hK5B*phh$J5B*phhGyh ,'5B*phhGyh ,'5mHsHhGyht 5CJaJmHsHhGyhj5CJaJmHsHhGyh ,'5CJaJmHsHhGyh ,'5CJaJhKh;15CJaJmHsHhd#h*F5CJaJmHsHhd#hd#5CJaJmHsHhsm5CJaJmHsHh# 5>*CJaJmHsHhsm5>*CJaJmHsH$TV\xui $$Ifa$gd)}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGy $$Ifa$gdGyxzui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGyxz*,PRrt<>prL L"L*LFLHLJLLLNLLⳢh7h75CJaJmHsHh LeCJmHsHhiCJmHsH h Le5U hGyh$J5B*mHphsH hGyh5B*mHphsHhGyh5 h5 h$J5hGyh ,'5 hGyh ,'5B*mHphsH1ui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kdV$$Ifl08(# t0$644 laytGyui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGyui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGy*ui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kdW$$Ifl08(# t0$644 laytGy*,2Pui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGyPRXrui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGyrtzui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kdX$$Ifl08(# t0$644 laytGyui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGyui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGyui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kdY$$Ifl08(# t0$644 laytGy$<ui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGy<>Fpui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGyprzui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kdZ $$Ifl08(# t0$644 laytGyui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd $$Ifl08(# t0$644 laytGyui $$Ifa$gd$J $$Ifa$gdGy}kd $$Ifl08(# t0$644 laytGy Lui $$Ifa$gd$J $$Ifa$gdGy}kd[ $$Ifl08(# t0$644 laytGyMAGDALENA MIKI19.TOMISLAV `ARI Referent/referentica za poslove pismohrane - 3 polaznika/polaznice Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.VALENTINA UK2.JOSIP BENI3.SANJA PLE`A4.ELIZABETA RU}I I5.VANESA GORJANC6.IVANA KOLOMAZ7.MARTINA `TETI8.MIHAELA `ULC9.IVAN SVJETLI I10.MAGDALENA BLA}EVI11.MARIJA KRESOVLJAK12.MAJA ALBERT13.IVANA GOGI14.NIKOLINA PETROVI15.ANA `KORVAGA16.JOSIP DIO`I17.MAGDALENA MIKI18.TOMISLAV `ARI19.VANESA MIHAJLOVI Viai referent/referentica za graditeljstvo - 1 polaznik/polaznica Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.JOSIP MARI Referent/referentica za prostorno ureenje i graditeljstvo - 1 polaznik/polaznica Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.ELA RAGU}2.ANAMARIA BUDI3.TEA MAJETI ISPOSTAVA PAKRAC Referent/referentica za prostorno ureenje i graditeljstvo - 1 polaznik/polaznica Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.MARKO JOZIPOVI2.MATEO PAVLOVI Referent/referentica za ra unovodstvo-knjigovoa - 1 polaznik/polaznica Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.VALENTINA UK2.ELENA KRSNIK3.JOSIP BENI4.KRISTINA MATIJA`EVI5.SANJA PLE`A6.ELIZABETA RU}I I7.MARTINA `TETI8.LEA KAO9.BRIGITA VALENTI10.MAGDALENA BLA}EVI11.MARIJA KRESOVLJAK12.MAJA ALBERT13.NIKOLINA PETROVI14.JOSIP DIO`I15.MAGDALENA MIKI16.TOMISLAV `ARI Viai stru ni suradnik/suradnica za zdravstvo i pravne poslove - 1 polaznik/polaznica Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.MILENA STJEPANOVI L"L*LHLui $$Ifa$gd$J $$Ifa$gdGy}kd $$Ifl08(# t0$644 laytGyHLJLLLNLLLLLMyyqii]] $$Ifa$gda$a$gdw)$a$gd7$a$gdL}kd $$Ifl08(# t0$644 laytGyLLLLLLLM M:M>MDMZM^MbMdMzM~MMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNN Nȼ{v{ql{ldql{ldql{ldql{ldqlhGyh 5 h 5 h35 h75 hZ15hGyh75h)h75B*phhZ15B*phhGyh75B*phhGyh75CJaJmHsHhGyh75CJaJh7h\H5CJaJmHsHh\H5CJaJmHsHh75CJaJmHsHhi5CJaJmHsH'MM MMDM\Mui $$Ifa$gdZ1 $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta\M^MdM|Muu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta|M~MMMuu $$Ifa$gda}kd]$$Ifl08(# t0$644 laytaMMMMuu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 laytaMMMMuu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 laytaMMMNuu $$Ifa$gda}kd^$$Ifl08(# t0$644 laytaNN N:Nuu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta N8N:N5CJaJmHsHh'>hm5CJaJmHsHh'>h'>5CJaJmHsHhmCJmHsHhxCJmHsH hm5 h35hGyh 5 h 5 hZ15@:N$a$gdL}kd $$Ifl08(# t0$644 layta PPPPPPPPPPP QJQQQQQQQQQQQRR R"R:Rhm5CJaJmHsHh'>5CJaJmHsHh'>CJmHsHhmCJmHsHh)h'>5B*phh'>5B*phhGyh'>5B*phhGyh'>5CJaJmHsHhGyh'>5CJaJh'>h'>5CJaJmHsH/PPPPuu $$Ifa$gdV}kd$$Ifl08(# t0$644 laytVPPPPfQQQQQyyqqqee $$Ifa$gdV$a$gd'>$a$gdL}kdc$$Ifl08(# t0$644 laytVQQQQuu $$Ifa$gdV}kd$$Ifl08(# t0$644 laytVQQQRuu $$Ifa$gdV}kd$$Ifl08(# t0$644 laytVRR"R:Ruu $$Ifa$gdV}kdd$$Ifl08(# t0$644 laytV:RR@RbRRSSSJSyyqqqqee $$Ifa$gdV$a$gd'>$a$gd'>}kd$$Ifl08(# t0$644 laytV JSLSRSrSuu $$Ifa$gdV}kd$$Ifl08(# t0$644 laytVrStSzSSuu $$Ifa$gdV}kde$$Ifl08(# t0$644 laytVSSSSST0T2TDTtTyqqiii]] $$Ifa$gda$a$gdw)$a$gdL$a$gd'>}kd $$Ifl08(# t0$644 laytV ST0T2TDTvT|TTTTTTTTTTTTTTT U UUUU*U,U.U2U4UVUXUZU^U`U|U~UUUUUUUUUUUUUUɹhw)5B*phho5B*phh)hw)5B*phhm5B*phhGyhw)5B*phhGyhw)5CJaJmHsHhGyhw)5CJaJhm5CJaJmHsHhw)5CJaJmHsHhw)hw)5CJaJmHsH2tTvT|TTuu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 laytaTTTTuu $$Ifa$gda}kdf!$$Ifl08(# t0$644 laytaTTTTuu $$Ifa$gda}kd"$$Ifl08(# t0$644 laytaTTT Uui $$Ifa$gdQ $$Ifa$gda}kd"$$Ifl08(# t0$644 layta UUU,Uui $$Ifa$gdm $$Ifa$gda}kdg#$$Ifl08(# t0$644 layta,U.U4UXUui $$Ifa$gdm $$Ifa$gda}kd$$$Ifl08(# t0$644 laytaXUZU`U~Uuu $$Ifa$gda}kd$$$Ifl08(# t0$644 layta~UUUUuu $$Ifa$gda}kdh%$$Ifl08(# t0$644 laytaUUUUui $$Ifa$gdm $$Ifa$gda}kd&$$Ifl08(# t0$644 laytaUUUUui $$Ifa$gdm $$Ifa$gda}kd&$$Ifl08(# t0$644 laytaUUUUUUUUVV V@VBVnVpVVVVVVVVVjWlWWWWW Xվ~naWhV5B*phhGyhV5B*phhGyhV5CJaJmHsHhGyhV5CJaJhV5CJaJmHsHhl5CJaJmHsHhw)5CJaJmHsHh)hm5B*phhGyhw)5B*phh:5B*phho5B*phh)hw)5B*phhw)5B*phhm5B*phUUUVui $$Ifa$gda $$Ifa$gd:}kdi'$$Ifl08(# t0$644 laytaV V(V@Vui $$Ifa$gda $$Ifa$gd:}kd($$Ifl08(# t0$644 layta@VBVJVnVui $$Ifa$gda $$Ifa$gd:}kd($$Ifl08(# t0$644 laytanVpVxVVui $$Ifa$gda $$Ifa$gd:}kdj)$$Ifl08(# t0$644 laytaVVVVui $$Ifa$gda $$Ifa$gd:}kd*$$Ifl08(# t0$644 laytaVVVVui $$Ifa$gda $$Ifa$gd:}kd*$$Ifl08(# t0$644 laytaVVVVVVVVlWWWWWyyyyyyyyymm $$Ifa$gdV$a$gdw)}kdk+$$Ifl08(# t0$644 layta WWW Xuu $$Ifa$gdV}kd,$$Ifl08(# t0$644 laytV XXXy$a$gdw)}kd,$$Ifl08(# t0$644 laytV XXXhw)hV5CJaJmHsHh)hV5B*ph21h:p'. A!"#$% $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytV^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHN`N LNormal dCJPJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List 6U6 * Hyperlink >*B*phtt Fo Table Grid7:V0 d8/8 )'A26B*CJ]^JaJphf/"f Default 7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtH T2T Standard (Web)1dd[$PJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  rPxL NPSU XX /8EOZd$x*Pr<p LHLM?@ABCDFGHIJKLMNPQRSTUVWXY[\]^_`abc8@0( B S ?ORVZu}|>AFIPbjly| !*+5678?@GHKOXYabhiklrsyz{ #$./67ABNOQRZ[deoqst}~ &'1234=BCHKU`bqs{)*Nn(  2 3 I T l % P Q e '.56LWoHKUN2 2 3 I T k $ P 56LWn33yz ) 8 = K M M O O  + 0 > C J O _ e w } yz ) 8 = K M M O O  + 0 > C J O _ e w } (VĿȍ;2X- r]T<$t1fjC}N!2rhWL0Y !*6b!!|2D/!`P|%Hvl$&.P(4pPA)jJal+xYV3g,,.Z5XN< }:i>RJWcHGb\pT[!H(_~OJopL{kNlH\FPꟂ+!lS,%tT쀢`ZURvb\$bb;&]`^: g]*sa]b-_Rp_>.sfbENnnZ|srvtUs29 ^w ~$owv]^^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ))^)`5hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.#))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH^`OJQJo(hHXX^X`OJQJ^Jo(hHo((^(`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.9/9^9`/o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o()  ^ `hH. L ^ `LhH. ``^``hH. 00^0`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH./^`/o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.<<^<`o()  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. ||^|`hH. LLL^L`LhH.  ^ `hH. ""^"`hH. %L%^%`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.uu^u`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.,,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHll^l`OJQJ^Jo(hHo<<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH,,^,`o(.^`o() L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^` o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.88^8`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.)- p !!~$ow- : g]P(Y !nnfbb;&]pLZU/!T[!HVP|%l$&a]rh ^wvb\Us,%tTal+_~OJ]T_i>< }:!lSsrZ5{kNpPA)C}cHG;b-_\FPV3g,1500RT00((ڈI/`_Xn2z#M "bh lbcj||aֵT0~^@>ZBCLJC[qut-KZ1anhiSqJFod ~ T+ U L  + #3 4Q Z 8d],m$PY#h9(;yox4WaDiZ=J/EU8e2 d *59'?JFv Z9!?!" ;"#d#$V%$e/%A&;'' ')' ,'FY(K)w)bX+V- .E{/)0?0;1+2N235N45+6`6>.7Q77l!89D9;!;'>e3>^S?@A7'AKB&ZC\~Ca#D3WDeDEL^EDpEFF*FEF GZ%H aH^,`-A`gl`wawd@e LedefqeHff<8fqRgVghai cij+jTj^jgjE ln%noxo +pCgq~tluwQTx-Xz`| }8}8~u~3 `PI5pL;GK'm'J,`1q61t 0z#emD@$J^/F smy)(9FHUq tg;`$NN^jw*]?asj!k2# 7d5 FU`HOe8HKJfhjMhW|oyT k\(G7blCx*"{N=>od#$Mlfl_=4R%%@2l1OEl@X0A]xa_j L~i5vW!Fc?*4( Z~0')[ 5giesv 2(3ly4{@\H_+az:QoIJl.5T`b?VaE=u#O>nwu~ 'Jmmm_Gyl;KK)]@xX`` ``$@```LUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @Calibri=*K PMyriad Pro?= * Courier New;Wingdings_ Times-RomanTimes New RomanA BCambria Math"1IgIg)B+] +] !24d3qKP ?L2!xxPovjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za stru no osposobljavanje u Upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3Zupanija (              ! " # $ % & ' Oh+'0 LXlx   Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3 Zupanija Normal.dotm 2Microsoft Office Word@@&}o@6@6+] ՜.+,0H hp Apeiron Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3 TitleNaslov !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmnopqrstuvwxyz{|~Root Entry FFWRData fl-1Table}WordDocument 4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore :%Rx?RGT0ESPAO1ENYVQ==2 :%Rx?RItem PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q