ࡱ> 796z%bjbj 4* ++++ 7$+[[[[[666bdddddd$s`!66666[[6[[b6b:~,[:FHb+L N0Rb@H66666666666666666666666 :Na temelju lanka 10. Odluke o ~upanijskim nagradama ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 6/02 i 4/04), Odbor za dodjelu ~upanijskih nagrada Po~eako-slavonske ~upanije raspisuje JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu ~upanijskih nagrada Po~eako-slavonske ~upanije I. Pozivaju se fizi ke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu ~upanijskih nagrada Po~eako-slavonske ~upanije. II. Nagrade Po~eako-slavonske ~upanije su: Nagrada za ~ivotno djelo i Godianja nagrada III. Nagrade Po~eako-slavonske ~upanije su javna priznanja koja Po~eako-slavonska ~upanija dodjeljuje za zna ajna postignua i doprinos razvitku i ugledu Po~eako-slavonske ~upanije na podru ju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja, tehni ke kulture, tjelesne kulture, aporta, prostornog ureenja i zaatite okoliata te drugih podru ja druatvenog ~ivota. IV. Godianja nagrada dodjeljuje se pojedincima, djelatnim skupinama, tvrtkama, ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim subjektima za osobit doprinos i rezultate postignute u prethodnoj godini, a koji ~ive ili djeluju na podru ju Po~eako-slavonske ~upanije. V. Nagrada za ~ivotno djelo dodjeljuje se pojedincima iji je stvarala ki put zaokru~en te za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog zna aja za razvitak odreenog podru ja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja zna ajan doprinos razvitku odreene djelatnosti te trajno dobro Po~eako-slavonske ~upanije. Nagrada se ne mo~e dodijp r ( * , >"":$<$>$B$P$X$Z$$$$p%v%x%z%¹¹¹h7zh hq15CJ hiCJ hqCJ h<CJUh hq1CJ hq1CJhXIhq1CJ hq15 hq15CJhkKhq15CJhkZhq15CJaJhq1hkKhq1CJp r * , 2 4 ( 0 2 >$a$gdq1 $`a$gdq1$a$gdq1 & Fdgdq1 d`gdq1 $da$gdq1 dgdq1$d`a$gdq1>DnD~6$d^a$gdq1 $da$gdq1 d^gdq1 & F)d^)gdq1 dgdq1$a$gdq1$a$gdq1eliti dr~avnim, ~upanijskim, gradskim i opinskim dru~nosnicima za ostvarenja postignuta na tim du~nostima dok tu du~nost obnaaaju. VI. Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadr~avati: za pojedince: - ~ivotopis kandidata - tijek njegova rada - posebni uspjesi sa stru nim ocjenama - temeljito obrazlo~enje. b) za ustanove, tvrtke i udruge: - osnovni podaci - sadr~aj djelovanja i rezultati - temeljito obrazlo~enje sa stru nim i drugim ocjenama. VII. Ako pojedini prijedlog za dodjelu nagrade nije potpun ili ne sadr~i dovoljno elemenata za odlu ivanje, Odbor mo~e od predlaga a zatra~iti dopunu prijedloga. VIII. Prilikom ocjenjivanja vrijednosti postignua kandidata predlo~enih za nagrade cijenit e se: da su rezultati najbolji na podru ju Po~eako-slavonske ~upanije, a nadprosje ni u odnosu na istovrsne na dr~avnoj razini da su rezultati plod zalaganja lanova organizacije ili pojedinca, a ne posebno povoljnog polo~aja uvjetovanog drugim imbenicima da ostvareni rezultati pridonose razvitku grane djelatnosti i opem napretku sredine u kojoj su ostvareni te Po~eako-slavonskoj ~upaniji u cjelini. IX. Nagrade e biti dodjeljene na sve anoj sjednici Po~eako-slavonske ~upanije u povodu Dana ~upanije. X. Prijedloge u pisanom obliku treba dostaviti najkasnije do 25. velja e 2016. godine na adresu: Po~eako-slavonska ~upanija Odbor za dodjelu ~upanijskih nagrada Po~eako-slavonske ~upanije }upanijska 7 34 000 Po~ega j  !""""####$ & Fdgdq1 dgdq1$8d^8a$gdq1HPd^H`Pgdq1 $da$gdq1 $da$gdq1$d^a$gdq1$$$$<%V%r%t%v%x%z%gdq1 dgdq1 21h:pq1. A!"#$% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHN`N q1Normal dCJPJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k (No List HH EU Balloon TextCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] *z% >$z% 8@0( B S ? ' ' 3x y  ' + , + , !e ;h/)^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHi^i`OJQJ^Jo(hHo9^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.!e;hц@ xqLO]<EU7zii"3q1 @ c ``UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @Calibri5. *aTahoma?= * Courier New;WingdingsACambria Math"qKBB'KBB'HZ' !24 3QHP ?q12!xxNa temelju lanka 10Branka  Oh+'0  @ L X dpxNa temelju lanka 10Branka Normal.dotm 2Microsoft Office Word@Ik@0Y.@>Hb@>Hb ՜.+,0< hp Poeko-slavonska Na temelju lanka 10Na temelju lanka 10 TitleNaslov !"#$%'()*+,-/0123458Root Entry FP#FHb:1TableWordDocument4*SummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q